KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Akser Elektrik, elektrik sistemlerinde, tasarım ve projelendirme, uygulama ve taahhüt, test ve devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık hizmetleri veren firma olarak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği,ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmektedir.

 • Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için teknolojiyi yakından takip etmekle birlikte, hizmetlerimizin tüm safhalarında enerji tasarrufu ve güvenliği ön planda tutarak müşteri odaklı kalite hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamak,
 • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmak ve çalışanlarının mutluluk hakkını gözetmek; şirket ile müşterilerinin arasında dostluk ve aile birliğinin kurulmasını ve sağlıklı iletişimin devam etmesini önemser,
 • Süreç yaklaşımının uygulanması ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile belirtilen amaçları gerçekleştirmek ,
 • Fonksiyonel ve süreç yaklaşımlarını kaynaştıran iş planları oluşturmak ve sorumluluklar koordine edilerek takım çalışması oluşturmak, takım çalışmasının yüksek verim sağlayacağını kabul etmekle birlikte ferdi yaratıcılığın yolunu da açık tutmak, gelebilecek geliştirici önerileri değerlendirerek olumlu, dikkate alınabilir önerilerin yaşama geçirilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanların katılımıyla mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel ilkemiz olarak belirlemek ve artı değer getiren tüm aktivitelerde devamlı gelişimi sağlamak için takım çalışmalarını yürütmek,
 • Yaşadığımız deneyimlerden elde ettiğimiz verileri analiz ederek süreç ve sistemlerin performansını optimize etmek ve problemleri önlemek,
 • Karşılıklı yarar esasına dayalı ilişkilerde bulunduğumuz taşeron ve tedarikçiler ile stratejik ortaklıklar geliştirerek şirketin süreksel iyileştirme çabaları çerçevesinde taşeron ve tedarikçilerin yetkinliklerini arttırmaktır.

İSG POLİTİKASI

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmuştur.

Kuruluşumuz İSG politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate alınmıştır;

 • Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun İSG tehlikeleri
 • Yasal ve diğer gereksinimler
 • Müşteri,ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSG performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

ÇEVRE POLİTİKASI (14001)

 • Çevre ile ilgili genel yaklaşımları çalışanlarımızla paylaşmak, çevremize ve takımımıza doğru yaklaşımları benimsetmek.
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki ÇEVRE, İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
 • Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak.
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkünse yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Enerji, ham madde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Sektörümüzdeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip etmek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ