DANIŞMANLIK

Yurt içi ve yurt dışı firmalara da danışmanlık faaliyeti vermekte, böylelikle yerel yönetmelik konusunda yönlendirme ve kontroller zamanında gerçekleşmektedir.

  • Enerji uygun tarifeden alınması için analizlerin yapılması,
  • Piyasadan enerji temin edilmesine ilişkin önerilerin sunulması,
  • Elektrik piyasası mevzuat değişikliklerinin uygulanması ve yorumlanması,
  • Enerji kurumları (EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) nezdinde işlemlerin (lisans işlemleri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları perakende satış sözleşmeleri vs.) takip edilmesi,
  • Üretim tesislerinin planlaması, yer seçimi ve gerekli izinlerin alınması,
  • OSB`lerin elektrik dağıtım tesislerin enerji talep tahminlerinin yapılması, kayıp ve kaçağın önlenmesi ve sistemin enerji kalitesinin analizi.

DANIŞMANLIK