NUSRET BURGER

TOPLAM ALAN:
  • İŞİN YAPILDIĞI YER YAPILAN İŞ İŞ VEREN TARİH ALAN (m²)
  • İSTANBUL/İSTİNYEPARK AVM AG ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ ZAYIF AKIM İŞLERİ YOO 2017 1.400