FREYWİLLE

TOPLAM ALAN:
  • İŞİN YAPILDIĞI YER YAPILAN İŞ İŞ VEREN TARİH ALAN (m²)
  • NİŞANTAŞI AG ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ ZAYIF AKIM İŞLERİ YOO 2013 025