D MARINE

TOPLAM ALAN:
  • İŞİN YAPILDIĞI YER YAPILAN İŞ İŞ VEREN TARİH ALAN (m²)
  • BODRUM / TURGUTREİS AG ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ ZAYIF AKIM İŞLERİ MİDEK MİNGÜ/YOO 2007 850